ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2557

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2557

พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

ETV กับการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ETV กับการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

ศธ.เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ

ศธ.เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ

  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

 • ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2557

  ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2557

  วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 10:26
 • ETV กับการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ETV กับการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 10:27
 • เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

  วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 10:29
 • ศธ.เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ

  ศธ.เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ

  วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 10:30